EL​

​Vi skiljer oss från övriga elkonsulter genom att arbeta både med elkalkyler och elprojektering.

Samarbetet mellan kalkyl- och projekteringsavdelningarna är till nytta för båda verksamheterna.

Projektörerna hjälper kalkylavdelningen med dimensionering och andra nödvändiga beräkningar vid totalentreprenader. Vid projektering använder projektörerna elkalkylprogrammen för att beräkna både arbetskostnader och materialkostnader för olika projekteringslösningar.

Därför har vi lätt att hitta kostnadseffektiva lösningar när vi projekterar.

Vi tror att det är vår kostnadsmedvetenhet som gör att elinstallatörerna är vår största kundgrupp, ca 85% av vår omsättning.​

Rowida AB​

Stekelgatan 1A

212 23 Malmö

Tel.: 040-14 03 50

E-mail: info@rowida.se

Org.nr.: 5566377296

 
 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda